Ədəbiyyat siyahısı

Kitablar:

 • Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı sıralarında: İslam Konfransı Təşkilatının Kasablanka (1994-cü il), Tehran (1997-ci il), Məkkə (2005-ci il) və Dakar (2008-ci il) Zirvə görüşlərinin və Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 33-cü Bakı sessiyasının (2006-ci il) materialları əsasında / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: Apostrof, 2008.- Azərbaycan, ingilis, fransız, ərəb dillərində.
 • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: 25 cilddə.- Azərbaycan.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.
 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, 2017.
 • Bünyadov Ziya. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər.- Təkrar nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
 • Dini terminlər lüğəti / Bakı İslam Universiteti; tərt. R. Manafov.- Bakı: İpəkyolu, 2010.
 • Dünya ölkələri / tərt.: H. Səmədov, K. Əliyev.- Yeniləşdirilmiş və dəqiqləşdirilmiş III nəşri.- Bakı, 2011.
 • Eyyubova Samudə. İslam Konfransı Təşkilatı beynəlxalq münasibətlər sistemində: 1969-2007-ci illər: monoqrafiya / Bakı Dövlət Universiteti, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.
 • Əliyev Rafiq. Dinin əsasları.- Bakı: Qismət, 2004.
 • Əhmədov Elçin. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü.- III kitab: Beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin siyasəti.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015. 
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə / tərt.-müəl. Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə.- V kitab: İKT dövlətləri.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.
 • Həsənov Əli. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.
 • Qarayev Rauf. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq: monoqrafiya / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur MMC, 2012.
 • Məmmədov Novruz. Geosiyasətə giriş: 2 cilddə.- II cild: Müasir geosiyasi proseslər.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2011.
 • Süleymanov Elxan, Süleymanov Vurğun. Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2012.
 • Энциклопедия гербов и флагов: все страны мира / авт.-сост.: И. К. Мединский, А. Е. Туровский.- 4-е изд., испр. и доп.- Тула: Аквариус, 2016.

 

Məqalələr:

 • Əliyev İlham. İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi zamanın çağırışıdır: [İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmi mətbuat orqanı olan “OIC Journal” jurnalında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi zamanın çağırışıdır” sərlövhəli məqaləsi].- Xalq qəzeti.- 2017.- 11 may.
 • Aslanov Aslan. “Bakı-2017”: dünyaya idman dili ilə ötürülən sülh, tolerantlıq və həmrəylik mesajları. https://azertag.az/xeber/1064195 
 • Feyziyev Cavanşir. İslam həmrəyliyi siyasəti: Azərbaycanın qlobal humanizmə töhfəsi.- “Şərq” qəzeti.- 2017.- 22 may. 
 • Qurbanlı Mübariz. İslam və idman həmrəyliyinin böyük Azərbaycan zəfəri. “Azərbaycan” qəzeti, -2017.-31 may.

 

Saytlar:

Copyright © 2017 Prezident Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.
Tammətnli elektron nəşrdən istifadə zamanı istinad vacibdir.